sharabian
امروز
 زمین کشاورزی

زمین کشاورزی

وحید اسدنژاد
1394/6/11 1:48:01

زمین کشاورزی 6هکتار یک تیکه با 25ساعت آب 4/5 اینچی در هر 6روز یه بار، دارای تقریباً 450 عدد انواع درخت میوه و دارای یک استخر 700 متری در سر زمین و...

 فروش استثنایی باغ و زمین زراعی با آب و برق

فروش استثنایی باغ و زمین زراعی با آب و برق

اسماعیل خداپرست
1394/1/9 3:20:01

مشخصات بدین صورت میباشد: 3.5 هکتار باغ سیب و میوه های دیگر دارای آب(75 ساعت در هفته-6 اینچ با فشار و برقی) و برق صنعتی قابل فروش در قطعات کوچک با قیمت توافقی شماره تماس:09…